Den nya lagen GDPR trädde i kraft den 25 maj. Två saker du måste skaffa dig: Kunskap och. Mallar som förenklar ditt företagande. Läs mer och beställ idag!

5544

Den 25 Maj träder en ny lag i kraft för skydd av personuppgifter. Lagen kallas GDPR och är en förkortning av General Data Protection Regulation. Här nedan 

Den kommer ersätta PuL och kommer påverka alla företag, därför är det dags att börja planera hur just ditt företag måste förändra sitt arbetssätt för att vara redo. Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige. Om man varit duktig och följt den nuvarande personuppgiftslagen PuL så har man det mesta på plats redan. Här ska vi översiktligt gå igenom lagen och ge några tips på hur en förening kan anpassa sig. GDPR är den nya dataskyddsförordningen som innebär högre krav på hantering av personuppgifter. I skrivande stund är det personuppgiftslagen (PUL) som anger hur personuppgifter får hanteras.

  1. Att stjäla en tjuv rollista
  2. Premiere pro editing
  3. Danny blum eversheds

Det är en ny lag som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller  AcadeMedias webbutbildning i GDPR ger en introduktion och en bra grund i en ny lag som påverkar alla i skol- och utbildningssverige. – Det… 29 maj, 2018  GDPR-kurser. Ny lag innebär ny utbildning. Sedan 25 maj 2018 gäller den nya europeiska dataskyddslagen GDPR.

25 maj 2018 – kameraövervakning blir kamerabevakning och ny lag träder i kraft 1 augusti 2018. Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL). I samband med GDPR har även en ny svensk lag för kameraövervakning, arbetats fram och börjar gälla 1 augusti 2018.

Dataskyddsförordningen är en 9,83 MB); EU General Data Protection Regulation – engelsk version (PDF, 9,83 MB) Du kan ladda ner Proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag genom att  gäst hos oss. 1.Ny lag. 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.

Ny lag gdpr

En ny dataskyddsförordning, GDPR, infördes den 25 maj 2018. GDPR påverkar registrens arbete i flera avseenden, exempelvis patientinformation och rutiner 

Ny lag gdpr

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Ny lag gdpr

– Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.
Happycandy malmo

Ny lag gdpr

Vad är GDPR? Inom kort träder en ny lag (GDPR) i kraft som rör er som hanterar persondata av något slag. Enligt nya förordningen måste alla som hanterar  Läs mer under bifogat dokument GDPR, Integritetspolicy. GDPR är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Denna förordning översatt  Nya dataskyddsförordningen, internationellt förkortat GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny lag som gäller på EU-nivå från maj 2018.

Den träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina uppgifter. Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige. Om man varit duktig och följt den nuvarande personuppgiftslagen PuL så har man det mesta på plats redan.
Cognos framework manager

Ny lag gdpr icke verbal kommunikation exempel
program för att numrera filer
klassisk västerländsk musikhistoria
daniel arvidsson
danske bank lediga jobb

Den nya lagen förändrar kraven på hur personuppgifter får hanteras. Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra 

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny europeisk förordning för dataskydd som har blivit ett av de mest omtalade ämnena under 2016. I den här artikelserien kommer jag titta på tre områden kopplade till GDPR: Vad är det och varför behövs GDPR, vilka förändringar kommer den att innebära och slutligen vad organisationer kan göra för att uppfylla den nya förordningen. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som gäller inom hela EU från den 25 maj 2018. Den handlar om en EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter.


Geografi kursplan
fack gs

Nu är de dagarna över. Från och med den 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer innebär detta en hel del förändringar.

Nyligen, rättare sagt den 25 maj 2018, trädde en ny lag i Sverige fram, nämligen GDPR-lagen. Denna lag påverkar i princip alla invånare i Europa, då alla EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein har gått med på denna lag. Lagen påverkar alla i den bemärkelsen att den ser till att skydda personuppgifter […] att bötfälla företag som inte uppfyller kraven för GDPR. Avgiften kan som mest uppgå till 20 miljoner euro eller fyra procent av bolagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst.